Polityka Prywatności

Polityka prywatności GNF s.c.

Twoje dane – moja sprawa, dlatego chciałem poinformować Cię jak je przetwarzam:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (czyli osobą, która decyduje jak będą wykorzystywane dane osobowe) jestem ja Grzegorz Niklas prowadzący działalność gospodarczą GNF S.C. z siedzibą w Rokietnicy, os. Kalinowe 2b/10 62-090, NIP: 7811949724.
 2. Możesz kontaktować się ze mną mailowo info@grzegorzniklas.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Cele dla jakich przetwarzam Twoje dane osobowe są następujące:
 • w celu zawarcia umowy, której przedmiotem będzie wykonanie sesji fotograficznej, na podstawie zainteresowania moją ofertą wyrażoną przez Ciebie w postaci zapytania. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 • w celu wykonania zawartej umowy, której przedmiotem jest wykonanie sesji fotograficznej na podstawie Twojej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów);
 • w celu promowania mojej działalności jako fotografa poprzez publikację zdjęć z sesji fotograficznej na mojej WWW, Facebooku, Instagramie oraz wykorzystywania w portfolio drukowanym i udostępnianym klientom i potencjalnym klientom, publikację w postaci fotoksiążek, albumów, odbitek) ALE jedynie po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego po uzyskaniu Twojej uprzedniej zgody (co obejmuje wysyłanie komunikatów za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms oraz przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych np. telefonu) oferowanych przeze mnie usług. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • w celu prowadzenia rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 • w przypadku konieczności prowadzenia postępowań sądowych mających na celu uzyskanie zapłaty za usługę wykonaną lecz nieopłaconą w terminie i zgodnie z postanowieniami Umowy, którą zawrzemy. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 1. Odbiorcami, czyli podmiotami, którym Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane są:
 • dostawcy usług hostingowyc tj. zapewniają funkcjonowanie i utrzymanie mojej witryny internetowej, o ile wyrazisz zgodę na publikację na mojej stronie internetowej zdjęć z sesji fotograficznej lub złożysz zapytanie przez formularz kontaktowy;
 • dane będą przekazywany / przetwarzane w celu wysyłki zdjęć w wersji elektronicznej przez Dropbox;
 • dane będą przekazywany / przetwarzane do drukarni w celu wydruków, odbitek, albumów;
 • dane mogą być przekazywany / przetwarzane przez firmę prowadzącą obsługę księgową mojej działalności gospodarczej;
 • dane wysyłkowe są przetwarzane w celu wysyłki gotowej sesji;
 • Portale Facebook,  Instagram i podobne – wyłącznie jeśli wyraziłeś/wyraziłaś uprzednią zgodę na publikację zdjęć z sesji fotograficznej.
 1. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w postaci wizerunku w portalach Facebook lub Instagram, w przypadku wyrażenia zgody na publikację zdjęć lub ich transferu za pomocą Dropbox. Administrator informuje, że oba portale tj. Facebook oraz Instagram oraz Dropbox wymienione są jako spełniające wymogi porozumienia EU-US Tarcza Prywatności (Privacy Shield).
 1. Okres przez jaki twoje dane osobowe będą przechowywane to:
  • dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy przechowuję przez okres negocjowania umowy i odpowiednio w razie niezawarcia umowy przez okres 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z Twojej strony;
  • dane uzyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzam do końca okresu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy.
  • podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przechowuję dla potrzeb marketingu bezpośredniego moich usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania i w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzałam je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sama ustalę, że się zdezaktualizowały.
  • w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na publikację wykonanych fotografii, w tym publikacji w portalach Facebook lub Instagram – niezwłocznie po otrzymaniu wycofania zgody.
  • dane niezbędne do celów księgowych lub podatkowych przechowuję przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z wykonaną usługą.
 1. Twoje prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 1. Organem nadzoru zajmującym się ochroną danych osobowych, do którego możesz wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z chwilą jego powołania.
 2. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych, gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, skutkuje:
 • niemożnością świadczenia usługi przez Administratora,
 • niemożnością prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • niemożnością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
 1. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
 2. Strona internetowa www.grzegorzniklas.pl automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe tworzone i wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Gromadzone informacje w plikach cookies przeważnie zawierają adres IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, informacji o czasie i dacie utworzenia, lokalizacji, oraz czasie wygaśnięcia pliku cookies. Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych strony, aby usprawniać funkcjonowanie strony internetowej. Korzystamy z plików cookies, aby zagwarantować najwyższy poziom wygody naszej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy GNF S.C. Korzystam również z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies w edycji ustawień w przeglądarce internetowej. Jak zmienić lub wyłączyć obsługę płków Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Google Chrome

Należy kliknąć menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

Usuwanie plików Cookie,
Domyślne blokowanie plików Cookie,
Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Ustawienia prywatności
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie zgadzasz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlenie zawartości z Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlenie zawartości z Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlenie zawartości z Google